Luna în care CCRM a pus accentul pe instruire

De obicei, luna august e considerată o lună „moartă”, în care lumea se află mai mult în concediu și se munceşte mai puțin. Nu ştiu ce au făcut alţii, dar în august la Curtea de Conturi un accent aparte s-a pus pe instruire, ca o componentă de bază ce asigură eficienţa activităţii CCRM.

Astfel, angajații Direcției generale auditul gestiunii economice, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare, au beneficiat de instruire cu tematica – Codul etic și ISSAI 30, formator fiind Tamara Andrușca, vicepreședinte al CCRM. Angajații au fost instruiți privind importanța promovării unei culturi înalte și asigurării performanței în activitatea desfășurată de către Curtea de Conturi, prin stabilirea principiilor și normelor fundamentale de conduită profesională și a obligațiilor etice în exercitarea atribuțiilor. Totodată, în cadrul instruirii au fost aplicate și desfășurate exemple practice și ateliere de lucru, cu scopul de reafirmare a cunoștințelor privind normele de conduită, precum și la consolidarea relațiilor interpersonale pozitive la locul de muncă.

Aş menţiona în context şi faptul că Banca Mondială și Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) au organizat o instruire comună privind metodologia de evaluare a performanței managementului datoriilor publice (DeMPA). Instruirea a avut loc la Institutul Vienez Comun în Viena, Austria. La sesiune au participat reprezentanții Instituțiilor Supreme de Audit din 12 țări. Reprezentantul Curții de Conturi a Republicii Moldova la acest curs de instruire a fost Tatiana Cunețchi, membru CCRM.

Un alt exemplu relevant – Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost invitată să participe la cursul practic „Managementul financiar-bugetar, contabilitatea instituțiilor publice și a proiectelor cu finanțare europeană”, Mamaia, jud. Constanța, România. Cursul practic a fost organizat de către Academia de Științe a Moldovei de comun cu Centrul de Formare APSAP din România, în cadrul Programului RESINFRA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei nr. 12 din 12.01.2017. Curtea de Conturi a Republicii Moldova la sesiunea de instruire a fost reprezentată de Violeta Andrieș, membru CCRM.

De asemenea, CCRM a fost invitată de către Academia de Științe a Moldovei de comun cu Centrul de Formare APSAP din România, în cadrul Programului RESINFRA, să participe la cursul practic cu tematica „Scrierea proiectelor Europene Horizon 2020”, Mamaia, jud. Constanța, România. Delegația Republicii Moldova a fost constituită din reprezentanți ai Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei, institutelor de cercetare ale AȘM, instituțiilor auxiliare ale AȘM, precum și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat și Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Curtea de Conturi a Republicii Moldova la sesiunea de instruire a fost reprezentată de Marina Covali, membru CCRM.

Toate aceste exemple arată că accentul s-a pus pe activităţile de instruire. Acum urmează să culegem roadele, adică, să vedem şi eficienţă ca urmare a efortului depus.

Lasă un mesaj

Treatment of erection Fildena on called sildenafil in Usually patients are advised to start with a 25 mg pill http://www.alicemeds.com/ According to the data of the Consumer Protection the first quarter of 2015, Shanghai Consumer Fildena Pharmacies Protection Committee received a total drugs.
Fildena pills is comes in a fours pack along with the following drugstore http://fildenaonline.com/ carrier and right side of upper receiver are toast