O ședinţă importantă la Curtea de Conturi

Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și Raportul auditului de performanță a managementului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2016 au fost examinate în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 31 mai curent.

Bugetul de stat, ca parte componentă a bugetului public național, constituie totalitatea preponderentă a veniturilor și cheltuielilor publice, instrumentul de relații interbugetare cu celelalte verigi ale sistemului bugetar. În acest context, semnificativ este faptul că exercițiul bugetar 2016 a fost realizat în condițiile aplicării noilor metodologii, clasificații bugetare, planurilor de conturi și raportării financiar-bugetare.

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 a fost întocmit de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor cadrului regulator în materie de buget, în format comparabil cu indicii bugetului aprobat (cu rectificările ulterioare), informația raportată fiind bazată pe datele Trezoreriei de Stat și pe datele consolidate ale executorilor de buget, prezentând situațiile privind executarea bugetului de stat la 31.12.2016.

Urmare a nerespectării Calendarului privind elaborarea și aprobarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu și Calendarului de elaborare și aprobare a legii bugetului de stat, Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost aprobată cu întârziere de 6 luni, în perioada ianuarie – iunie a anului de raportare fiind aplicată procedura bugetului provizoriu.

Față de anul 2015, bugetul de stat pe 2016 a fost executat în condiții de înregistrare a unor ușoare tendințe pozitive în dezvoltarea economică, evidențiate prin: creșterea Produsului Intern Brut (nominal) cu 9,7%; reducerea cu 11,2 p.p. a nivelului inflației la finele anului, constituind 2,4%; fluctuația leului moldovenesc, și anume deprecierea nesemnificativă față de dolarul SUA cu 2,5% şi creșterea în raport cu euro cu 1%; sporirea importurilor şi exporturilor; creșterea cu 25,6% a activelor oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei.

În anul 2016, indicatorii bugetari principali aprobați inițial au fost rectificați de 2 ori (în octombrie și în decembrie), prima rectificare a bugetului de stat fiind efectuată prin angajarea răspunderii politice a Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016. Ambele modificări au avut loc în perioade de peste 3 luni de la aprobarea lor precedentă. În mare parte, rectificările operate au fost condiționate de imprecizia indicatorilor macroeconomici și de sistarea debursărilor externe de către donatorii externi. În aceste condiții, veniturile aprobate inițial în bugetul de stat diferă semnificativ de cele estimate în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (+0,6 mlrd.lei), iar cele aprobate inițial au fost diminuate la venituri și la cheltuieli cu – 2,1 mlrd.lei, sau cu – 1,9% și, respectiv, cu – 6,7%.

Astfel, în perioada de referință bugetul de stat a fost realizat cu un deficit echivalent cu 2,55% în raport cu PIB, principala sursă  de finanțare a deficitului fiind valorile mobiliare de stat emise pe piața internă, mijloacele bănești împrumutate temporar din conturile autorităților și instituțiilor publice cu autonomie financiară care se deservesc în Contul Unic Trezorerial, precum și sursele externe debursate.

Lasă un mesaj

Treatment of erection Fildena on called sildenafil in Usually patients are advised to start with a 25 mg pill http://www.alicemeds.com/ According to the data of the Consumer Protection the first quarter of 2015, Shanghai Consumer Fildena Pharmacies Protection Committee received a total drugs.
Fildena pills is comes in a fours pack along with the following drugstore http://fildenaonline.com/ carrier and right side of upper receiver are toast