Discurs rostit în cadrul conferinței „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova”

Doamnelor și domnilor,

Excelențele Voastre, Domnilor Ambasadori,

Domnule Președinte al Comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe,

Onorată asistență!

Dați-mi voie să vă salut la această reuniune, dedicată finalizării unui Proiect de asistență tehnică de anvergură – Proiectul de înfrățire instituțională aferent consolidării și dezvoltării Instituției Supreme de Audit. În mod special, vreau să adresez un mesaj de recunoștință membrilor Curții de Conturi din mandatul precedent.

Este cunoscut faptul că auditul public extern reprezintă un element fundamental în asigurarea unor standarde înalte în domeniul managementului finanțelor publice. Aplicarea reușită și promptă a instrumentelor și mecanismelor de rigoare creează premise pentru consolidarea disciplinei manageriale și financiare, implicit, pentru o dezvoltare durabilă și bunăstare materială.

Acest deziderat a fost și rămâne valabil pentru Curtea de Conturi. Noi suntem conștienți de responsabilitatea asumată, iar actualul Plen al Curții recent învestit își exprimă deschis atașamentul pentru continuitate în opera de modernizare instituțională. Acesta este mesajul nostru pentru autoritățile supreme ale statului, pentru publicul larg, pentru forurile și organismele financiare și de audit internaționale.

Revenind la tematica acestei conferințe, voi trece succint în revistă agenda de acțiuni ce au fost implementate.

Pe data de 9 septembrie 2014, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Institutul Finlandez pentru Management Public HAUS şi Tribunalul de Conturi din Spania au demarat Proiectul de înfrățire instituțională (definiția uzuală fiind de „Twinning”) „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova”, proiect finanţat de Uniunea Europeană.

Obiectivul general al activităților implementate a fost sporirea responsabilității şi îmbunătăţirea managementului finanțelor publice în Republica Moldova, prin consolidarea capacității de audit extern, în conformitate cu standardele internaţionale de audit recunoscute şi în concordanță cu cele mai bune practici europene.

Proiectul a fost inițiat în contextul și fiind complementar prevederilor Acordului de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Conform articolului 42 din Planul de Acţiuni al Politicii Europene de Vecinătate Uniunea Europeană – Republica Moldova, managementului finanţelor publice şi a transparenţei necesită în mod imperativ a fi îmbunătățit, iar instrumentul pentru realizarea acestui deziderat îl constituie asigurarea unui audit adecvat al veniturilor şi cheltuielilor bugetare. În mare măsură, aceasta și reprezintă chintesența creării şi funcţionării adecvate a unei Instituţii Supreme independente de Audit.

Drept urmare, Proiectul de înfrățire instituțională a impulsionat procesele asociate acțiunilor de euro-conformare, prin pași graduali de armonizare a cadrului normativ în materie de audit public extern.

Proiectul s-a axat pe realizarea activităților prevăzute în cadrul a 4 componente:

Componenta 1. Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi;

Componenta 2. Reforma cadrului legal;

Componenta 3. Reforma managementului resurselor umane;

Componenta 4. Consolidarea interacțiunii cu autoritățile Republicii Moldova și sporirea impactului activităților Curții de Conturi.

Grație acestui Proiect, relațiile Curții de Conturi cu Forul Legislativ au cunoscut o evoluție dinamică și de deschidere, deciziile Parlamentului și ale Comisiilor permanente pe marginea rapoartelor Curții fiind mai consistente și mai relevante.

Implementarea activităților preconizate în Planul de acțiuni al Proiectului a constituit unul din obiectivele prioritare ale conducerii și angajaților instituției în ultimii doi ani de activitate, care, cot la cot cu experții străini, au contribuit substanțial la dezvoltarea și modernizarea Curții de Conturi.

Activitatea de audit public extern este în permanentă evoluție. Un pas important în direcția realizării misiunii și a viziunii Autorității Supreme de Audit a fost elaborarea, de comun cu partenerii de dezvoltare, a Planului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2016-2020, aprobat la finele anului 2015. Această Strategie urmărește îndeplinirea a 3 obiective:

  1. a) contribuția la consolidarea bunei guvernări;
  2. b) dezvoltarea și menținerea calității corporative și de audit;
  3. c) asigurarea durabilității instituționale.

În cadrul procesului de reformare, care este unul continuu, Curtea de Conturi şi-a stabilit priorităţile de dezvoltare, astfel încât accentul să fie pus pe calitate, profesionalism, impact şi transparenţă.

Cu alte cuvinte, Instituția Supremă de Audit trebuie să mizeze în primul rând pe propriile forțe. În același timp, contăm mult pe suportul partenerilor de dezvoltare şi pe sprijinul adițional din partea Legislativului, precum și a publicului larg, interesat în afirmarea principiilor bunei guvernări și folosirii raționale a banului public.

Trecerea graduală de la o instituție supremă de control financiar la una de audit public extern s-a produs pe fundalul unor schimbări majore, inclusiv de mentalitate, în abordarea „regulilor de joc” specifice economiei de piață. Respectiv, rolul Curții de Conturi a devenit unul complex – nu numai pentru elucidarea abaterilor și neregulilor, dar și pentru identificarea soluțiilor de remediere a acestora, formulând recomandările de rigoare.

Cu această ocazie, vreau să vă asigur, că noua componență a Curții de Conturi, va da dovadă de competență, de voință și profesionalism în exercitarea atribuțiilor de serviciu și va avea capacitatea de a contribui cu succes și în continuare la procesul de modernizare a Curții de Conturi.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Veaceslav Untilă, Președintele Curții de Conturi

Chișinău

05 septembrie 2016

 

Lasă un mesaj

Treatment of erection Fildena on called sildenafil in Usually patients are advised to start with a 25 mg pill http://www.alicemeds.com/ According to the data of the Consumer Protection the first quarter of 2015, Shanghai Consumer Fildena Pharmacies Protection Committee received a total drugs.
Fildena pills is comes in a fours pack along with the following drugstore http://fildenaonline.com/ carrier and right side of upper receiver are toast