(INTERVIU) Veaceslav Untilă: 2015 – anul marilor ratări

Interviu cu Veaceslav Untilă, Vicepreşedinte al Partidului Liberal, Preşedinte al Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică

Dle Untilă, cum credeţi că va rămâne în istorie anul politic 2015?

Veaceslav Untilă: Anul politic 2015 a fost un an al marilor ratări. Şi cînd spun acest lucru am în vedere, în primul rînd, şansele pe care le-a ratat Republica Moldova în 2015. Astfel, din cauza egoismului politic de care au dat dovadă unele partide şi unii politicieni, noi am pierdut trenul european. Jocul de-a coaliţia minoritară, flirtul pseudo-europenilor cu comuniştii a condus la faptul că Moldova practic a abandonat ideea integrării europene, reducînd în mare parte din succesele înregistrate anterior pe dimensiunea respectivă. De asemenea, am ratat şansa de a promova reforme autentice în condiţii de stabilitate, ceea ce ne-ar fi permis să democratizăm instituţiile de stat, încît ele să lucreze în interesul cetăţenilor, să debirocratizăm economia, să sporim veniturile la buget, să creăm locuri de muncă etc. Oamenii erau în drept să aştepte activităţi de acest gen de la clasa politică, numai că s-a mers pe calea furtului miliardului şi am ajuns de rîs în întreaga lume. Am ratat şi şansa de a reface relaţiile noastre cu partenerii de dezvoltare, dar şi şansa de a avansa pe calea reintegrării ţării. De aceea avem toate motivele să considerăm 2015 un an ratat pentru Republica Moldova. Însă cel mai grav este că urmările acestor ratări se vor resimţi încă mult timp înainte.

În 2015 Dvs. aţi devenit Preşedinte al uneia dintre cele mai importante comisii parlamentare. Din acest punct de vedere, cum a fost anul?

Veaceslav Untilă: Într-adevăr, domeniul securităţii naţionale, apărării şi ordinii publice este unul foarte important şi implică maximă responsabilitate. Anume cuvîntul responsabilitate a fost cel care a stat la baza tuturor acţiunilor noastre. Vă voi aminti cu această ocazie că în 2015 noi am acordat o atenţie deosebită securităţii în domeniul energetic. În cadrul Comisiei am avut audieri publice, care au vizat nu doar aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale şi energie electrică, dar şi modalitatea de stabilire a tarifelor – un aspect vital pentru locuitorii celui mai sărac stat din Europa, cum este considerată Republica Moldova. Tot în 2015 ne-am concentrat în mod special pe acţiunile de contracarare a tendinţelor extremiste, care pun în pericol funcţionarea instituţiilor de stat şi chiar însăşi existenţa statului. Or, astfel de răbufniri am avut destule şi ele au făcut subiectul discuţiilor atît în Comisie, cît şi în Consiliul Suprem de Securitate, în cadrul relaţiei pe care o menţinem cu instituţiile abilitate ale statului. În context aş aminti şi de eforturile pe care le-am depus în scopul promovării unei autentice reforme a Serviciului de intelligence, dar şi de demersurile privind necesitatea majorării bugetului Armatei Naţionale.

Dle Untilă, din cîte am remarcat, o altă preocupare de bază a Dvs. în 2015 a fost conflictul transnistrean…

Veaceslav Untilă: Această preocupare nu reiese doar din statutul pe care-l am, din funcţia pe care o deţin, deşi are tangenţă directă cu domeniul securităţii naţionale. Întotdeauna m-a interesat chestiunea respectivă şi am venit permanent cu demersuri şi propuneri în vederea soluţionării ei. În ultimii ani Republica Moldova a irosit mai multe oportunităţi de a avansa pe calea reglementării diferendului transnistrean şi cauza principală eu o văd în poziţionarea noastră greşită în raport cu această problemă. De exemplu, în relaţiile cu regimul de la Tiraspol, s-a mers doar pe ideea soluţionării problemelor de ordin social, economic, umanitar, dar niciodată nu s-a abordat aspectul politic la modul serios. Mai mult decît atît, de ani buni de zile Moldova nu mai cere retragerea trupelor şi armamentului rusesc din Transnistria şi a renunţat la mesajul privind necesitatea înlocuirii aşa-zişilor pacificatori ruşi din zonă cu o misiune sub mandat internaţional. Ca să nu mai vorbim de faptul că Chişinăul nu a pus tranşant problema schimbării formatului de negocieri, chiar dacă actualul format şi-a dovedit deja ineficienţa. Unele speranţe în acest sens au apărut în legătură cu mandatul de Preşedinte al OSCE, exercitat de Germania, începînd cu 1 ianuarie 2016. Însă nici Germania nu va putea să ne ajute dacă singuri nu vom şti să acţionăm consecvent în această direcţie.

Dvs. sunteţi cunoscut ca un promotor activ al ideii aderării Republicii Moldova la NATO. Ce am avea noi de cîştigat?

Veaceslav Untilă: NATO este cel mai performant şi mai eficient spaţiu de securitate care există pe globul pămîntesc. Spre deosebire de perioada războiului rece, când NATO era mai mult un bloc militar, în prezent acesta este şi un spaţiu de securitate, în care acţionează reguli clare şi aplicate egal tuturor. Aderînd la NATO, Republica Moldova nu doar că ar deveni mult mai protejată în raport cu riscurile şi provocările ce frămîntă lumea contemporană, dar ar face şi un serios pas înainte spre stabilitate, securitate, democraţie şi prosperitate. Din păcate, mentalitatea colectivă care domină în societatea noastră şi care a fost deformată de propaganda sovietică, îi împiedică pe mulţi dintre compatrioţii noştri să înţeleagă acest lucru. Dar sunt sigur că, treptat, percepţia oamenilor se va schimba, ceea ce va atrage după sine şi introducerea modificărilor de rigoare în politica externă.

Care, în opinia Dvs., sunt cele mai mari pericole ce planează acum asupra Republicii Moldova?

Veaceslav Untilă: Cînd vorbim de pericole, eu aş propune să le separăm în două categorii: prima – pericole, înlăturarea cărora trebuie să fie o preocupare imediată; a doua – pericole ce urmează a fi eliminate pe termen mediu şi lung. La prima categorie aş atribui instabilitatea politică ce macină Republica Moldova de ceva timp. Dacă forţele care se declară democratice şi proeuropene nu vor reuşi să înlăture rapid cauzele instabilităţii şi să asigure Republica Moldova cu o guvernare stabilă, cu scopuri bine determinate, urmările pot fi imprevizibile. Aici mă refer la degradarea situaţiei interne pînă la nivelul tensiunilor sociale, care vor avea un caracter departe de a fi numit paşnic, şi pînă la deturnarea cursului extern al ţării. Pericolele care se încadrează în a doua categorie vizează securitatea energetică, securitatea economică, securitatea alimentară, securitatea spaţiului informaţional, securitatea ecologică etc. S-ar părea că aceste probleme nu sunt stringente, în realitate însă ele reprezintă nişte bombe cu efect întîrziat şi, dacă nu vor fi dezamorsate la timp, la un moment dat ar putea arunca în aer tot ce s-a construit în ultimii ani, ba chiar însăşi statul Republica Moldova.

Dar problemele menţionate ţin nemijlocit de activitatea Comisiei pe care o conduceţi.

Veaceslav Untilă: Aşa este, însă vreau să accentuez că soluţionarea lor necesită un efort la nivel naţional, o implicare a diverselor instituţii de stat şi chiar o implicare masivă a societăţii. Problemele respective sunt mult prea complexe pentru ca de rezolvarea lor să se ocupe o singură comisie sau o singură structură de stat. De aceea, în cadrul unei politici naţionale de securitate, există o colaborare între instituţiile statului, iar Comisia parlamentară pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică are suficiente pîrghii şi capacitatea de a desăvîrşi acest mecanism de asigurare a securităţii.

Ce aşteptări aveţi de la anul 2016?

Veaceslav Untilă: Ca politician, deputat şi vicepreşedinte de partid, îmi doresc să avem parte de un an politic ce ar aduce stabilitate. Pentru că numai în condiţii de stabilitate vom putea să ne onorăm angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa oamenilor şi să asigurăm dezvoltarea ţării pe calea democratizării, implementării reformelor, apropierii în continuare de Uniunea Europeană.

Ca Preşedinte de Comisie, mi-aş dori să avem parte de susţinerea necesară pentru a continua eforturile depuse în vederea sporirii securităţii statului pe multiple planuri şi a reformării serviciilor responsabile de ordinea publică, apărare şi securitate naţională. Dacă nu vom izbuti acest lucru, nu vom putea spune că avem un sistem de stat capabil să facă faţă provocărilor timpului.

Sursa: Almanahul politic al Republicii Moldova 2015

2 Comments

 1. Cazacu /

  Anul marilor ratati

 2. Saveta din Ciotcărie /

  UN EVENIMENT EXCEPȚIONAL –
  PROIECTUL RE-UNIRII – SFATUL ȚĂRII-2!
  ———————————————————————————
  ziarul Literatura și Arta, 11 Februarie 2016 –
  Luni, 8 februarie 2016,
  la sediul Uniunii Scriitorilor din Chișinău,
  – Forul Democrat al Românilor din Rep. Moldova,
  – Asociaţia Credinţă Patriei,
  – Asociaţia Veteranilor de Război Tiras-Tighina
  au invitat Societatea Civilă la o Masă Rotundă – circa 50 de ONG-uri –
  și au lansat Proiectul de RE-UNIRE- SFATUL-ȚĂRII-2 cu Patria-Mamă România europeană,
  în baza RE-Stabilirii Actului Unirii din 27 Martie 1918
  și lichidarea consecințelor Pactului odios hoțesc ruso-german comunisto-fascist Ribbentrop-Molotov din 1939
  prin care Basarabia și Bucovina de Nord au fost furate de la Patria noastră România.
  ——————————————————————–––––––––––––––
  Au vorbit-
  – Nicoale Dabija- scriitor
  – Arcadie Suceveanu, Președintele Ununii Scriitorilor din Chișinău
  – Ion Ungureanu, ex-Ministru al Culturii
  – Ghenadie Cosovanu, Președinte Asociației Veteranilor de Război Tiras-Tighina
  – Ion Costaș, general în rezervă
  – Timotei Țurcanu, inginer
  – Constantin Lazăr, jurist
  – Liduța Deliu, avocată, activist civic
  – Victor Alecu, activist PSD,
  – Anatol Petrencu, istoric
  – Ion Negrei, istoric
  – Virgil Mândâcanu, profesor
  – George Simion, activist focșănean
  – Ricky Ardezianu, cântăreț
  – Măriuca Augustina Hâncu, scriitoare

  – invitatul special din Lituania, Kestutis Tubis,
  Președintele Asociației Veteranilor din Vilnius
  – ucrainenii Fiodor Ghelici, Ruslan Șevcenko și Volodimir Evdokimov/din Kiev/
  și alții.
  ————————-
  Marii absenți ?
  – ex-deputata de Dreapta Anica Guțu,
  – cei de la B.U.N. ?
  – Sanda Can de la PNL ?
  – Mihai Ciubotaru, scriitor de la Basarabia Literară ?
  – cei liberali PL ghimpiști unsuroși pretinși unioniști masca-ți de la treuca puterii mafiote.
  ——————————————————————————––––––––––––
  De notat că mass-media aservită din RM=Rep.Mafiotică a luat apă în gură
  și a rămas încremenită cu gura căscată.
  Pentru ei, știrea despre bucătăria unui finlandez ruso-fono-fil din Chișinău PăcatOala
  care face tumbe în fața unei neo-iubite Olya, este mai importantă
  decăt scăparea noastră de ocupația moscalo-hoholească de circa 200 de ani.

Lasă un mesaj pentru Cazacu

Treatment of erection Fildena on called sildenafil in Usually patients are advised to start with a 25 mg pill http://www.alicemeds.com/ According to the data of the Consumer Protection the first quarter of 2015, Shanghai Consumer Fildena Pharmacies Protection Committee received a total drugs.
Fildena pills is comes in a fours pack along with the following drugstore http://fildenaonline.com/ carrier and right side of upper receiver are toast